High Flyers

'Your attitude, not your aptitude, will determine your altitude.'
by Zig Ziplar (1926-2012), eminent American author and speaker

 

At Munsang, we encourage students to fly high to an altitude on a par with the sky. All of them can achieve it, as long as they have the determination to do so. Take this to heart: Genius is one percent inspiration, but ninety-nine percent perspiration.


 

Year:

2014 - 2015

F.6

Name of Mentor Class & Name of Student in 13-14
Mr. CHAN Shu-sum 6B (04) HUNG Choi-hang 洪采杏
Ms. WONG Kam-hung 6B (05) KEUNG Ho-ching 姜可晴
Mr. LUK Kai-ho 6B (13) SO Cho-wing 蘇楚詠
Ms. CHUNG Yau-lin 6B (20) CHAI Sheung-hin 蔡尚軒
Mr. YU Kin-man 6B (23) CHAU Yip-hei, Justin 周業熙
Ms. TSE Wing-sze 6B (25) CHING Heng, Markus 程珩
Mr. MOK Kwok-wai 6B (28) KWAN Chi-chun, Anders 關子進
Ms. CHUNG Yau-lin 6B (30) MA Kan-yik 馬斳翊
Ms. TAM Sau-lai 6B (31) NG Hoi-fung 伍凱楓
Mr. CHAN Shu-sum 6B (34) WONG Tsz-long 黃梓朗
Ms. WONG Kam-hung 6F (08) LEUNG Wing-see 梁詠詩
-Top-
 

F.5

Name of Mentor Class & Name of Student in 13-14
Ms. CHAN Mei-yee 5B (13) TANG Hiu-tung 鄧曉曈
Ms. CHIN Wai-ying 5D (15) CHIU Hoi-chun 招海俊
Ms. CHIN Wai-ying 5D (28) TAM Tsun-kit 譚浚傑
Mr. CHAN Shu-sum 5E (19) LAM Chin-fung 林展鋒
Mr. CHAN Shu-sum 5F (7) LEE Sheung-yi 利襄沂
Ms. TAM Sau-lai 5F (12) SO Holly 蘇可俐
Ms. CHIN Wai-ying 5F (15) TAM Wing-chi 譚詠之
Ms. TSE Wing-sze 5F (26) WONG Cheuk-hei 黃卓僖
Ms. CHAN Mei-yee 5G (06) LAI Yuk-yee 黎鈺儀
Ms. CHAN Mei-yee 5G (11) WO Hui-kiu 胡栩翹
Mr. MAK Ying-yin 5G (12) WONG Cheuk-lam 黃綽琳
Mr. MAK Ying-yin 5G (29) LAM Wing-yeung 林穎楊
Mr. MAK Ying-yin 5G (32) LEUNG Yui-long 梁銳朗
-Top-
 

F.4

Name of Mentor Class & Name of Student in 13-14
Mr. YU Kin-man 4A (9) TSE Hoi-yan 謝愷恩
Mr. LUK Kai-ho 4A (26) LARM Guan-yuet, Samuel 藍均悅
Ms. CHUNG Yau-lin 4A (29) LEE Ho-kwan 李浩鈞
Mr. TSOI Ka-wing 4A (30) LEE Ka-yu 李嘉儒
Mr. LUK Kai-ho 4A (32) LEUNG Kwun-hong 梁冠康
Mr. TSOI Ka-wing 4A (33) LUI Siu-hin, Alvin 呂筱軒
Ms. TAM Sau-lai 4B (8) HUANG Chin-yuet, Nicole 黃芊悅
Ms. TAM Sau-lai 4B (12) LO Ching-yan, Charity 羅靖忻
Ms. WONG Kam-hung 4B (21) HO Kin-wa 何建樺
Mr. MOK Kwok-wai 4B (22) LEE Wai-chau 李維洲
Mr. YU Kin-man 4C (23) TSE Lok-hin 謝諾軒
-Top-

2013 - 2014

2014 HKDSE High Flyers

  LO Kai-fung (6C)
5** x 5, 5* x 2
CHI 5* PHY 5**
ENG 5** CHEM 5**
MATH 5* BIO 5**
LS 5**    

  CHAN Huen-yan (6D)
5** x 5, 5* X 2
CHI 5** CHEM 5**
ENG 5** BIO 5**
MATH 5* ECON 5*
LS 5**    

  TSE Cheuk-hei (6C)
5** x 3, 5* x 3, 5 x 1
CHI 5* BIO 5**
ENG 5** MUSIC 5**
MATH 5 CHEM 5*
LS 5*    

  CHAN Zhao-cong (6E)
5** x 3, 5* x 4, 5 x 1
CHI 5 PHY 5**
ENG 5** CHEM 5*
MATH 5* BAFS 5*
LS 5** MEX (A & C) 5*

  YEUNG Chi-ho (6C)
5** x 3, 5* x 3, 5 x 2
CHI 5 PHY 5**
ENG 5 CHEM 5**
MATH 5* BIO 5**
LS 5* MEX (A & C) 5*

 


 

F.6

Name of Mentor Class & Name of Student in 13-14
Mr. LUK Kai Ho 6C (08) Tam Hoi Man 譚凱雯
Mr. LUK Kai Ho 6C (11) Tse Hei Man 謝希文
Mr. CHAN Shu Sum 6C (26) Lo Kai Fung 羅啟峰
Mr. YU Kin Man 6C (32) Tse Cheuk Hei 謝卓希
Ms. WONG Kam Hung 6C (35) Yeung Chi Ho 楊智豪
Mr. MOK Kwok Wai 6D (02) Chan Huen Yan 陳萱欣
Mr. TSOI Ka Wing 6D (24) Kwong Tze Ho 鄺子皓
Mr. TSOI Ka Wing 6D (34) Yu Ho Ting 余浩霆
Ms. TAM Sau Lai 6E (22) Chan Zhao Cong 陳兆聰
Ms. CHUNG Yau Lin 6F (07) Tsang Hoi Ting 曾鎧婷
Ms. TAM Sau Lai 6F (22) Lai Boris J T 黎在田
-Top-

Sharing by F.6 High Flyers in the Morning Assembly (20130903)

Chan Huen Yan 6D Chan Zhao Cong 6E
Kwong Tze Ho 6D Lai Boris JT 6F
Lo Kai Fung 6C Tam Hoi Man 6C
Tsang Hoi Ting 6F Tse Cheuk Hei 6C
Tse Hei Man 6C Yeung Chi Ho 6C
Yu Ho Ting 6D  
 

F.5

Name of Mentor Class & Name of Student in 13-14
Mr. CHAN Shu Sum 5B (04) Hung Choi Hang 洪采杏
Ms. WONG Kam Hung 5B (05) Keung Ho Ching 姜可晴
Mr. LUK Kai Ho 5B (13) So Cho Wing 蘇楚詠
Ms. CHUNG Yau Lin 5B (20) Chai Sheung Hin 蔡尚軒
Mr. YU Kin Man 5B (23) Chau Yip Hei Justin 周業熙
Ms. TSE Wing Sze 5B (25) Ching Heng 程珩
Mr. MOK Kwok Wai 5B (28) Kwan Anders Chi Chun 關子進
Ms. CHUNG Yau Lin 5B (30) Ma Kan Yik 馬斳翊
Ms. TAM Sau Lai 5B (31) Ng Hoi Fung 伍凱楓
Mr. CHAN Shu Sum 5B (34) Wong Tsz Long 黃梓朗
Ms. WONG Kam Hung 5F (09) Leung Wing See 梁詠詩
-Top-
 

F.4

Name of Mentor Class & Name of Student in 13-14
Ms. CHAN Mei Yee 4B (14) Tang Hiu Tung 鄧曉曈
Ms. CHIN Wai Ying 4D (15) Chiu Hoi Chun 招海俊
Ms. CHIN Wai Ying 4D (27) Tam Tsun Kit 譚浚傑
Ms. CHIN Wai Ying 4F (15) Tam Wing Chi 譚詠之
Ms. TSE Wing Sze 4F (26) Wong Cheuk Hei 黃卓僖
Ms. CHAN Mei Yee 4G (06) Lai Yuk Yee 黎鈺儀
Ms. CHAN Mei Yee 4G (11) Wo Hui Kiu 胡栩翹
Mr. MAK Ying Yin 4G (12) Wong Cheuk Lam 黃綽琳
Mr. MAK Ying Yin 4G (29) Lam Wing Yeung 林穎楊
Mr. MAK Ying Yin 4G (32) Leung Yui Long 梁銳朗
-Top-

2012 - 2013

2013 HKDSE High Flyers

  CHENG Kwan Lok (6E)
5** X 6, 5* X 2
CHI 5* LBS 5*
ENG 5** PHY 5**
MATH 5** CHEM 5**
MEX (A&C) 5** ECON 5**

  LIU Chun Yin (6E)
5** X 6, 5* X 1
CHI 5 LBS 5*
ENG 5** PHY 5**
MATH 5** CHEM 5**
MEX (A&C) 5** BIO 5**

  SO Yuen Man (6D)
5** X 5, 5* X 2
CHI 5** LBS 5**
ENG 5** PHY 5*
MATH 5** CHEM 5**
MEX (A&C) 5* GEO 5

  CHUI Yan Yee (6E)
5** X 4, 5* X 3
CHI 5** LBS 5**
ENG 5** PHY 5*
MATH 5* CHEM 5*
MEX (A&C) 4 BIO 5**